loading


Ergenlerde Psikolojik Danışmanlık


Ergenlik dönemi, kişinin yaşamının önemli değişikliklerini içeren çağdır. Ergenlik çağında bedende önemli değişimler olur. Cinsel gelişim, duyguların gelişimi, kişilik gelişimi, sosyalleşme bu dönemde önemlidir. Çocukluk çağı özelliklerinden yetişkinliğe geçiş söz konusudur. Bedendeki değişimlerin büyük bölümü ergenliğin ilk döneminde gerçekleşir. Ergenliğin ilk döneminden sonra bedensel gelişim yavaş olmakla birlikte devam eder. Bu dönemde, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim ön planda gerçekleşir.

 

Fiziksel Gelişim

Ergenlik döneminde fiziksel gelişimin erkekler ve kızlardaki ortak özellikleri, kilo artışı ve boy uzamasıdır. Ergenlik dönemindeki kızlarda göğüsler belirginleşir, cinsel organlarda ve koltuk altında kıllanma olur. Kas ve daha çok yağ dokusu gelişir ve beden hatları yeni biçimini kazanır. Saçlarda yağlanma artabilir. Sivilceler ve siyah noktalar oluşabilir. Adet görme başlar.

Ergenlik dönemindeki erkeklerde ses önce çatallanır, sonra kalınlaşır. Sakal ve bıyıklar çıkmaya başlar. Cinsel organlarda, göğüste ve koltuk altında kıllanma olur. Üreme organları gelişir, sperm üretimi başlar. Saçlarda yağlanma artabilir. Sivilce ve siyah noktalar oluşabilir.

 

Bilişsel Gelişim

Ergenlik döneminde soyut düşünceler yoğunlaşır, bilimsel düşünce yapısı kazanılır. Ergen, problem çözme durumunda neden-sonuç ilişkisini kurabilmek için olası tüm değişkenleri göz önüne alabilir ve bunlardan birini sınarken diğerlerini dışarıda bırakabilir. Ergenin soyut düşünme özelliklerinden biri de “düşünmek için düşünme” dir, hayatı, kendisini sorgulamaya başlamıştır. Daha tartışmacı, idealist ve eleştireldir.

Bununla birlikte kendilerinin ve başkalarının soyut bakış açılarını değerlendirmekte zorlanırlar, ben merkezci eğilim içindedirler. Kendi düşünceleri, duyguları ve davranışlarıyla aşırı ilgilidirler. İki önemli bilişsel çarpıtmaları vardır.

Birincisi kendi kendileriyle çok ilgili olmalarının ötesinde diğer kişilerin de kendisiyle ilgilendiklerini düşünmeleri ve devamlı bir sahnede, herkes kendilerini izliyormuş gibi davranmalarıdır. İkincisi ise kendilerini önemsemeleri, özel ve özgün olarak algılamaları sonucu başkalarının başına gelenin kendi başlarına da gelebileceğini düşünememeleridir.

 

Duygusal Gelişim

Ergenlik dönemi duygusal anlamda dengesiz ve düzensiz bir evredir. Bu evre, "gence hiçbir şey anlatılamadığı için, anlatma çabasının yoğun olduğu bir dönem" olarak açıklanabilir. Dönem, bir çelişkiler dönemidir. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra bir gruba katılma isteği (ait olma), yetişkini hor görme ama ondan destek alma; endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe coşkuyla yöneliş bu çelişkilerin en belirginleridir. Bu dönemde duygular ergenin tüm yaşamında etkili olur. Küçük kırılganlıklar, gerginlikler orantısız davranışlara sebep olabilirler. Sinirlilik, öfke, bağırma, her şeye karşı gelme gibi durumlar sık sık yaşanabilir. Bazı ergenler bu davranışları sergileyemezler, yaşadıkları kaygı ve öfkeyi tırnak yeme vb. davranışlar ile gösterirler. Anksiyete, olumsuz duygular, depresyon ergenlik döneminde sık görülmektedir.

 

Sosyal Gelişim

Bu dönemde arkadaşlık kurma, akran ilişkilerini geliştirme, bir gruba dahil olma, popüler olma, ilgi çekme, kabul edilme, saygınlık kazanma çabası içerisindedir.  İlgi görmek adına farklı tarzlara bürünebilir, gruba dahil olabilmek için sigara kullanmaya başlayabilir. Toplumsal uyum geniş ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır. Bu gereksinimler karşılanmadığında ergen depresif duygular yaşar.

Gencin bu dönemde ailesi, arkadaşları veya öğretmenleri ile ilişkileri önemlidir. Özdeşim süreci gencin kimlik gelişiminde önemli bir aşamadır. Ergen benimseyeceği düşünce, tutum, davranışları bu şekilde oluşturur.

Sonuç olarak ergenlik dönemi insan yaşamının en güzel, en mutlu ve en güçlü dönemi olduğu gibi aynı zamanda birer kriz ya da bunalım dönemidir. Bu dönemde karşılaştığınız güçlüklerde psikolojik destek alabilirsiniz.
 E-Posta Aboneliği
 Etkinlik Takvimi

Beyin ve ÇocukAltis Altis İletişim Ve Danışmanlık Altis Danışmanlık Altis Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Öğrenme Güçlüğü Altis Psikolojik Danismanlik unutkanlik Altis Bülent Madi Nil Madi Demans Alzheimer Unutkanlik Tanimi Unutkanlik Belirtileri Alzheimer BelirtileriUnutkanlığa Ne İyi Gelir Unutkanlik Tedavileri Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Öğrenme Güçlüğü Tedavileri Üstün Zeka Hiperaktive Hiperaktive Tedavileri Dikkat Eksikliği Diskleksi Tedavileri Diskleksi Belirtileri Dikkat Eksikliği Belirtileri Gelişim Geriliği Gelişim Geriliği Tedavisi Demans Demans Belirtileri Demans Tedavisi Demans Nedir? Aile Terapisi Aile Psikoloji Nöropsikoloji Nedir Nöropsikoloji Hakkinda Baş Ağrısı Baş Ağrısının Psikolojik Sebepleri Nöroloji Nedir Nöroloji Hakkında Nöroloji Hastaliklari Baş Ağrısı Ve Migren Unutkanlik Demans Bunama Tedavisi Parkinson Hastalığı Parkinson Nedir Parkinson Hastalığı Tedavisi Kafa TramvalarıKafa Tramva TedavisiPsikolojik DanismanlikİletisimDisleksi TedavileriGelişim NörolojisiÖzel Öğrenme GüçlüğüDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BozukluğuDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu BelirtileriDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nöroloji ve SanatÇocuk Ergenlerde NöropsikolojiYetişkin Yaşlılar NöropsikolojiNöropsikoloji UzmaniNöropsikolojik TestlerNörorehabilitasyonRehabilitasyon Altis Psikolojik DanışmanlıkÇocuklarda Psikolojik DanışmanlıkÖğrenme GüçlüğüErgenlerde Psikolojik DanışmanlıkAltis PsikolojiDavranış Bozukluğu TedavisiDavranış Bozukluğu BelirtileriDavranış Bozukluğu Psikolojik NedenleriDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Altis Kurumsal EğitimKurumsal Eğitim ve GelişimOkullara Yönelik Kurumsal Eğitim ve GelişimYetişkinlerde Psikolojik DanışmanlıkYaşlılarda Psikolojik DanışmanlıkDanışmanlık Yöntemlerimiz Altis Değerlendirme Yöntemlerimiz AltisÇift ve Aile Danışmanlığı Çift ve Aile Psikolojik DanışmanlıkÇift DanışmanlığıAile Danışmanlığ Evlilik Öncesi DanışmanlıkGebelik ve Doğuma Hazırlıkta Danışmanlık İnfertilitede (Kısırlık) Danışmanlık Boşanma Arabuluculuğu Boşanma Psikoloji Tek Ebeveynlilik Dr. Bülent Madi Altis psikiyatrist psikolog yardimi psikolojik danışman Özel Eğitim Uzmanı Nöroloji Uzmanı Refika YAZGAÇ Uzman Psikoterapist Selin ALPANDA Uzman Psikolog Altis İletişim Danışmanlık Aslı SAZCI En İyi Psikolojik Danışmanlık En Psikolog Bülent Madi Uzman Psikolojik Danışman Çiğdem TOKSOY Bilge AYGÜN Psikolog Altis Rahşan Ezgi DÖNMEZER Uzman Klinik Psikolog Çift ve Aile Terapisti Psikolog Çiğdem AKYÜZLÜER Müzik Eğitimcisi Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Altis Kendi Kendini İyileştirme En İyi Psikoloji Yöntemleri Öfkeyi Kontrol Etme Yöntemleri Çocuğum Okula Hazır Mı? Beynin Kritik Görevi Yönetici İşlevler Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığının Çocuk Üzerindeki Etkileri İNSANLAR NEDEN EVLENİR?