loading


Çift ve Aile Danışmanlığı


Çift Danışmanlığı

Çiftlerin bir arada varolabilmeleri, birbirlerini tanıma, anlama, sorunlarını uygun şekilde çözebilmelerine bağlıdır. Ancak sorunlar bazen çözümlenemez bir hal alabilir. Bu aşamada çift danışmanlığı sorunların çözümüne yardımcı olur. 

 

Farklı geçmişe sahip, farklı kültür ve aile yapısı olan, değerleri, tutumları, gelecekten beklentileri farklı olan bireylerin bir arada olmaları ve anlaşmaları kolay değildir. İki farklı insanın aşk veya sevgi ile bir araya gelmesi ve zamanla ortak yaşamın gerekliliklerinin ön plana çıkması, kişiliklerinin daha görünür hale gelmesi bazı iletişim sorunları oluşturabilir. Bunların yanında içinde yaşanılan çevre, kültür ve aileler ile ilgili problemler de yaşanabilir.

 

Bu noktada çift danışmanlığı, ilişkiyi farklı bir pencereden izleyerek bilişsel ve davranışsal değişiklik yaratmak ve çifte çatışma çözme becerileri kazandırmayı amaçlar.

 

Aile Danışmanlığı

Aile, onu oluşturan bireylerin rollerinin toplamından çok, işlevselliği olan bir bütün anlamındadır. Aile bireylerinin birinin davranışları diğerlerini etkilediği gibi, o bireyin davranışları da aynı zamanda diğerlerinden etkilenir. Bir bireyin davranışlarındaki değişiklik, diğer bireylerde de paralel olarak değişikliklere neden olur. Ailede “sorun” görüldüğünde, bu durum bir bütün olarak işlev gösteren aile bireylerinin karşılıklı etkileşiminin bir parçası olarak düşünülmelidir.

 

Aile içinde her bireyin kendine özgü bir konumu ve dünyaya ilişkin bakış açısı vardır. Bireylerin bakış açıları arasındaki farklılıklar kimi zaman ailede açık veya kapalı çatışmalara neden olabilir. Aile sistemlerinde üyeler, aralarındaki içsel farklılıklarla ve bu farklılıkların getirdiği çatışmalarla başetmek için bir takım kalıcı ve belli bir kalıbı olan stiller geliştirirler. Kimi zaman eşler arasındaki ilişkide, ebeveyn-çocuk ilişkisinde sorunlar yaşanabilir. Bu sorunları sağlıklı bir şekilde çözmek için aile danışmanlığı önemli bir işlev görebilir.

 

Aile yaşam döngüsünde karşılaşılan krizler, ailede yas ve hastalık gibi travmalar, ergen sorunları, aile içi iletişim ve roller , aile sınrları ve bireysel sınır sorunları, küçük çocuklu ailelerde ebeveyn tutumları gibi konularda da aile danışmanlığı almak önemlidir.

 

Aile danışmanlığı sayesinde, farklılıklar açıkça ifade edilir ve farklılıkların uzun vadeli ilişkilerde ihtiyaçların karşılıklı olarak tatmin edilmesi adına gerekli olduğu üzerinde durulur. Danışmanlık sayesinde işbirliği içindeki çiftler çatışma çözme konusunda esnekleşirler, farklı çözümler üretebilirler. Danışmanlık alan çiftler, daha sonra da çatışmalar ortaya çıktıkça kendi çözümlerini bulmada güçlenmiş olurlar.
 E-Posta Aboneliği
 Etkinlik Takvimi

Beyin ve ÇocukAltis Altis İletişim Ve Danışmanlık Altis Danışmanlık Altis Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Öğrenme Güçlüğü Altis Psikolojik Danismanlik unutkanlik Altis Bülent Madi Nil Madi Demans Alzheimer Unutkanlik Tanimi Unutkanlik Belirtileri Alzheimer BelirtileriUnutkanlığa Ne İyi Gelir Unutkanlik Tedavileri Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Öğrenme Güçlüğü Tedavileri Üstün Zeka Hiperaktive Hiperaktive Tedavileri Dikkat Eksikliği Diskleksi Tedavileri Diskleksi Belirtileri Dikkat Eksikliği Belirtileri Gelişim Geriliği Gelişim Geriliği Tedavisi Demans Demans Belirtileri Demans Tedavisi Demans Nedir? Aile Terapisi Aile Psikoloji Nöropsikoloji Nedir Nöropsikoloji Hakkinda Baş Ağrısı Baş Ağrısının Psikolojik Sebepleri Nöroloji Nedir Nöroloji Hakkında Nöroloji Hastaliklari Baş Ağrısı Ve Migren Unutkanlik Demans Bunama Tedavisi Parkinson Hastalığı Parkinson Nedir Parkinson Hastalığı Tedavisi Kafa TramvalarıKafa Tramva TedavisiPsikolojik DanismanlikİletisimDisleksi TedavileriGelişim NörolojisiÖzel Öğrenme GüçlüğüDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite BozukluğuDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu BelirtileriDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nöroloji ve SanatÇocuk Ergenlerde NöropsikolojiYetişkin Yaşlılar NöropsikolojiNöropsikoloji UzmaniNöropsikolojik TestlerNörorehabilitasyonRehabilitasyon Altis Psikolojik DanışmanlıkÇocuklarda Psikolojik DanışmanlıkÖğrenme GüçlüğüErgenlerde Psikolojik DanışmanlıkAltis PsikolojiDavranış Bozukluğu TedavisiDavranış Bozukluğu BelirtileriDavranış Bozukluğu Psikolojik NedenleriDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Altis Kurumsal EğitimKurumsal Eğitim ve GelişimOkullara Yönelik Kurumsal Eğitim ve GelişimYetişkinlerde Psikolojik DanışmanlıkYaşlılarda Psikolojik DanışmanlıkDanışmanlık Yöntemlerimiz Altis Değerlendirme Yöntemlerimiz AltisÇift ve Aile Danışmanlığı Çift ve Aile Psikolojik DanışmanlıkÇift DanışmanlığıAile Danışmanlığ Evlilik Öncesi DanışmanlıkGebelik ve Doğuma Hazırlıkta Danışmanlık İnfertilitede (Kısırlık) Danışmanlık Boşanma Arabuluculuğu Boşanma Psikoloji Tek Ebeveynlilik Dr. Bülent Madi Altis psikiyatrist psikolog yardimi psikolojik danışman Özel Eğitim Uzmanı Nöroloji Uzmanı Refika YAZGAÇ Uzman Psikoterapist Selin ALPANDA Uzman Psikolog Altis İletişim Danışmanlık Aslı SAZCI En İyi Psikolojik Danışmanlık En Psikolog Bülent Madi Uzman Psikolojik Danışman Çiğdem TOKSOY Bilge AYGÜN Psikolog Altis Rahşan Ezgi DÖNMEZER Uzman Klinik Psikolog Çift ve Aile Terapisti Psikolog Çiğdem AKYÜZLÜER Müzik Eğitimcisi Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Altis Kendi Kendini İyileştirme En İyi Psikoloji Yöntemleri Öfkeyi Kontrol Etme Yöntemleri Çocuğum Okula Hazır Mı? Beynin Kritik Görevi Yönetici İşlevler Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığının Çocuk Üzerindeki Etkileri İNSANLAR NEDEN EVLENİR?