Aile; içerisinde farklı özellikte, karakterde, görevde bir çok unsur barındırır.Bu farklılıkları, aile sisteminin işlevselliğini bozmadan bir arada tutup aile bütünlüğünü korumak için ailenin , gereken  durumlarda aile danışmanlığı desteği  alması gerekebilir.
Aile Danışmanlığı;  Aile Yasası çervesinde gerçekleştirilen, aile bireyleri arasında yaşanan ya da yaşanabilecek olan zor , sıkıntılı süreçlerin farklı yöntem ve tekniklerle, aile bireylerini de sürece katarak çözüme kavuşturmayı amaç edinen bir psikolojik danışma hizmetidir.
Aile danışmanlığı; ailenin yaşadığı sorunların çözümü için ailenin kendi kaynaklarının belirlenmesi ,iletişim ve empati becerilerinin geliştirilmesi, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlaması, herkesin kişisel sınırları olduğuna dair bilinç kazandırılması için çalışmalar gerçekleştirir.
Hangi Durumlarda Aile Danışmanlığına İhtiyaç Duyulur?

 • Evlilik öncesi kişilerin; evlilik ile ilgili sorularına yanıt bulamadıkları durumlarda,
 • Evlilik öncesi kişiler arası yaşanan problemlerin çözüme kavuşamadığı durumlarda,
 • Eşlerin iş yoğunluğu nedeniyle ev işlerini paylaşmakta sıkıntı yaşadıklarında,
 • Çocuk bakımı ile ilgili sorunlarda,
 • Evin maddi olarak geçindirilmesi ile ilgili sıkıntılarda,
 • Sorun çözmek için gerekli olan iletişim becerilerine sahip olmama ve umutsuz olma durumunda,
 • Evlilikte yaşanan sorunların ilişki devamlılığını tehdit ettiği durumlarda,
 • Aile üyelerinde bağımlılık durumları gözlemlendiğinde,
 • Aile üyelerinin herhangi birisinde görülen kronik, fiziksel hastalık durumunda,
 • Ailenin tamamını ya da herhangi bir üyesinin travmaya maruz kaldığı durumlarda,
 • Aile üyeleri arasında saygı, hoşgörü, sevecenlik gibi kavramların göz ardı edildiği durumlarda,
 • Tek ebeveynli aile olmanın beraberinde getirdiği problemlerin çözümünde,
 • Çocuğun okul problemlerinin aileden kaynaklandığı durumlarda,
 • Çocuğun yönlendirilmesi konusunda anne ve baba arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıklarda,
 • Ergen depresyonu durumunda,
 • Evden ayrılan yetişkin çocuklarla ilgili problemlerde, aile danışmanlığına ihtiyaç duyulur.