Toplulukta konuşma, sosyal ortamlarda kendini ifade edebilme gibi konularda çekingenlik sık görülen bir durumdur. Bu durum hastalık kapsamında değildir. Hatta çoğu zaman kişiyi motive edici unsurlar arasındadır. Fakat aşağıda ki belirtiler varsa bu olağan durum farklı bir boyut kazanabilir. Eğer korkulan herhangi bir durumla karşılaşıldığında;

 • yüz  kızarması,
 • terleme,
 • ağız kuruluğu,
 • çarpıntı,
 • nefes kesilmesi,
 • nefes darlığı,
 • mide barsak sisteminde rahatsızlık,
 • diyare, kas gerginliği,
 • titreme gibi bedensel belirtilerle birlikte aklından geçen;
 • güçsüzüm,
 • yetersizim,
 • çirkinim,
 • beğenilmiyorum,
 • sevilmeye layık değilim,
 • hata yapmamalıyım,
 • mükemmel olmalıyım,
 • kaygılı olduğumu belli etmemeliyim,
 • rahat davranmalıyım,
 • kusursuz görünmeliyim,
 • “herkesin beğenisini kazanmalıyım” düşünceleri sonucunda
 • korkulan ortama girmeme,
 • korkulan ortamı terk etme,
 • göz temasından kaçınma,
 • ilgisiz şeyler düşünme davranışları sergiliyorsak sosyal fobi aklınıza gelmeli ve bir uzmana başvurmanız da fayda olabilir.