Bülent MADİ
İlgi ve uzmanlık alanları:

  • Doğumdan yaşam sonuna kadar beyin gelişimi ve patoloji
  • Nörogelişimsel sorunlar
  • Nöropsikoloji
  • Bunamalar
  • Öğrenme
  • Üstün zeka ve üstün yetenek

1976 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur, 1980 yılında aynı üniversiteden Nöroloji Uzmanlığını almıştır.
1982 – 2002 yılları arasında kurucularından olduğu Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda nörolog olarak görev almış, 10,000’in üzerinde gelişimsel sorunu olan çocuğun tanılanması, eğitim ve rehabilitasyon programlanması ile ilgilenmiştir. 2009 – 2012 arası, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Özel Metin Sabancı Merkezi’nde Araştırmalar ve Rehabilitasyon Direktörü olarak görev almıştır.
1989 – 2002 yılları arasında, Madi Amerikan Hastanesi’nde nörolog olarak çalışmıştır.
Madi; Marmara, Kültür, Yeditepe, Maltepe ve Medipol Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çeşitli fakülte ve bölümlerde ders vermiştir. Eğitim Fakültesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde, Sosyal Bilimler Fakültesinde Psikoloji bölümlerinde ve Diş Hekimliği Fakültesinde lisans dersleri vermiştir. Lisansüstü derslerini ise Eğitim ve Sosyal Bilimler Fakültelerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde vermiştir.
1980 yılından bu yana, Madi muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmeye ve huzurevlerinde konsültan hekim olarak görevini sürdürmektedir. Kurucusu olduğu Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezi’nde, bebeklikten yaşlılığa kadar birey ve diğer kurumlara nörogelişimsel destek çalışmalarının ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmektedir. Birçok firma, okul ve kongrelerde konuşma, seminer ve konferanslarını devam ettirmektedir.
2014 yılında üçüncüsü yayınlanan “Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?” ve 2010 ve 2020 yılında 2. Basımı gerçekleşecek “Aşk ve Beyin” kitaplarının yazarıdır.

Refika YAZGAÇ

Uzman Psikoterapist, Öğretim Görevlisi
Psikodramatist
Psikonoroimmünoloji Uzmanı
İlişki ve Aile terapisti
EMDR terapisi
Online terapi

Hemşirelik eğitiminden sonra, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Lisansını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Davranış Bilimlerinde Yüksek Lisansını tamamladı. Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Doktora programına devam etti.
Çalışma hayatına Surp Pirgiç Ermeni hastanesi ve Marmara Üniversitesi hastanesinde görev yaparak başladı. İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı’nda yöneticilik ve danışmanlık, Birleşmiş Milletler SOMARC Kadın Sağlığı Projesinde Saha koordinatörlüğü, Aile Mahkemelerinde bilirkişilik, çeşitli psikolojik danışma merkezleri, huzurevleri ve okullarda danışmanlık yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı‘nda Travma, Kriz yönetimi ve madde bağımlılığı konularındaki projelerde görev aldı.
Bilişsel Davranışçı Terapi, Evlilik ve Aile terapisi, EMDR Travma terapisi, Hipnoterapi ve Mediasyon/Arabuluculuk (ABD’de Ohio Eyaleti Cleveland Mediasyon Merkezinde) eğitimlerini aldı. IPI Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsünden eğitimlerini tamamlayarak psikodramatist oldu.
Tamamlayıcı Alternetif Tıp (TAT) ve Kendi kendine iyileşme yöntemleri; Qigong (Çin Tıbbı yöntemi), EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği), Mandala, Kahkaha terapisi vb. ilgi alanları arasındadır.
Psikolojik Danışmanlık çalışmalarında; Bilişsel Davranışçı ve Psikodramatik temelli yaklaşımla, Sistemik Aile Terapisi Model’ini kullanmaktadır. EMDR, EFT, Kendi kendine iyileşme teknikleri ve Hipnoterapi terapide kullandığı diğer yaklaşımlardır.
NoroPsikoİmmünoloji (PNI) uzmanlığı ile bütüncül yaklaşımla klinik uygulamalarına online olarak da devam etmektedir.
Maltepe, Yeditepe, Acıbadem Medipol ve Bahçeşehir üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans duzeyinde Psikoloji, Davranış Bilimleri, İletişim, Psikodrama ve Yas Danışmanlığı derslerini uzun yıllar verdi. Halen Medipol Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmakta olan Yazgaç, YÖRET Vakfında gönüllü projeler yürütmekte ve serbest therapist olarak çalışmaktadır. Yarenlik Yolu adı altında yaşlılara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmektedir.
Kurumlarda çalışan ve yöneticilere yönelik eğitim ihtiyaçları belirleyerek eğitim ve danışmanlık yürütmektedir. (Bireysel farkındalık, motivasyon, stres yönetimi, zamanı yapılandırma, psikolojik dayanıklılık, etkili iletişim, arabuluculuk vb.)
TRT televizyonunda program danışmanlığı da yapan Yazgaç’ın yerli ve yabancı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. İyileşme ve İyileşmede Gülümsemenin Gücü adlı kitabın yazarlarındandır.

 Çiğdem TOKSOY

Psikolog – Sertifikalı Çift ve Aile Terapisti

1978 de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.
1979 da Pedagojik Formasyon Eğitimini tamamladı.
1988 – 2004 yılları arasında kendi kurduğu çocuk evinde yönetici olarak çalıştı.
Bu süreçte aile içi ilişkilerin çocuklar üzerindeki etkisini yoğun bir biçimde gözlemleyerek Aile Tgerapisti olmaya karar verdi ve mesleki eğitimlerini bu konuda yoğunlaştırdı.
BAKIŞ Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile İsrail NORD COPE CENTER in ortaklaşa düzenledikleri Temel ve İleri Aile Terapisi,
Boşanma Arabuluculuğu,
OTDÜ- SEM (Prof Hürol Fışıloğlu) den Temel Aile Terapisi,
Prof Mehmet Sungurdan Bilişsel Davranışçı Terapi 1.modül eğitimlerini tamamladı.
Dr. William Hiebert ten Süpervizyonun Süprvizyonu eğitimini aldı.
PACT Çift Terapisine Psikobiyolojik Yaklaşım Eğitimini de teorinin kuramcısı Stan Tatkin den,
EMDR 1.Düzey eğitimini Emre Konuktan aldı.
Bu sertifikalı eğitimlerin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı eğitimcinin çalışma guruplarında Çift ve Cinsel Terapi eğitimleri de aldı.
5 yıl boyunca Anadolu yakası Aile Mahkemelerinde bilirkişi olarak görev yaptı ve farklı sosyoekonomik ve kültürel altyapıdan 500 den fazla aile ile görüşerek ülkemizdeki boşanma olgusu hakkında oldukça geniş bir deneyim edindi.
Terapi çalışmalarının yanı sıra İlişki Psikoterapileri Enstitüsünde eğitim ve süpervizyon vermektedir. Bilgi Üniversitesi klinik süpervizörüdür.
Çalışma alanı Çift ve Aile terapisinin kapsamı içinde yer alan evlilik öncesi danışmanlığı, ilişki sorunları, aile yaşam döngüsündeki kriz dönemleri, küçük ve ergen çocuklu aileler, eşler arası sadakatsizlik, boşanma arabuluculuğu, evlat edinmiş aile ve edinilmiş çocuğun uyum sorunları gibi konuları kapsar. Bireylerle çalışırken de sistemik bakış açısı ve bilişsel davranışçı terapi ilkelerini referans alır.
Üyesi olduğu mesleki kuruluşlar TPD,AETD, ÇATED(Kurucu ve YK üyesi), KDTD dir.
2005 yılından beri Altis ekibinin bir üyesidir.

Psikolog Dilara YILMAZ

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına lisans döneminde BAU kurumsal iletişim ekibinde yer alarak başlamıştır. Lisans eğitim süresinde yetim çocuklarla ve huzurevindeki yaşlılarla birlikte grup çalışmaları yapmıştır. Lisan eğitimi devam ederken; İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde Nöropsikoloji laboratuvarında Uzman Psikolog Şükriye Akça Kalem ile birlikte süpervizyon eşliğinde Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri uygulamış ve raporlamıştır. Eş zamanlı olarak Değer Otizm Derneğinin yönetim kurulu danışmanlığını üstlenmiş olup bunun yanı sıra otizmli bireyler ile ‘Otizm için Değer’ atölyelerini gerçekleştirmiştir. Otizmli çocuklarla çalışmıştır.

Mezuniyetinin ardından Türkiye Spastik Çocuklar Vakfında Dr. Bülent Madi’nin konsültasyonlarına eşlik etmiştir. Spastik çocukları fizyoterapistler ve psikologlar eşliğinde gözlemlemiştir.
İstanbul Kent Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümünde Bilişsel Davranışçı ekolünde süpervizyon eşliğinde yetişkin odaklı psikoterapi seansları uygulamaktadır.
Yarenlik Yolu yarenlerinde, Psikoterapist Refika Yazgaç Liderliğinde Yaşlılarla yârenlik buluşmalarında ‘Nefes egzersizleri, zihin-bellek egzersizleri, kahkaha terapisi, kedine yardım gibi birçok farklı çalışmalara katılmıştır. Aynı zamanda Yarenlik Yolu yaşlılarına süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi vermektedir.

Nöropsikolojik Değerlendirme Testi (NPT), WISC-IV (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği),  Moxo testi ve okul öncesi çocukların okula hazır olma durumunun incelenmesi ve raporlanması ile ilgili testleri uygulamaktadır.

Kaygı, depresyon, panik bozukluk, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, uyaran eksikliği, demans, parkinson alanlarıyla ilgili klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikolojik Danışman Sena ARSLAN
Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünde ‘’ Dijital Ebeveyn Farkındalığı ve Çocuklarda Problemli Medya Kullanım Davranışı Arasındaki İlişki’’ konulu tez çalışması ile devam etmektedir. Lisans eğitimini tamamlarken çocuk ve ergenlerde duygusal, bilişsel gelişim alanında çalışmak istediğine karar vermiştir. Bu doğrultuda çeşitli devlet okullarında ve özel okullarda , TEGV, YÖRET, KAÇUV gibi derneklerde ve Altis Danışmanlık Merkezi’nde stajyerlik yapmıştır.
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı, Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı, Çocuklarda Yaratıcı Drama Uygulamaları, Akıl ve Zeka Oyunları, Temel Nöropsikoloji Eğitimi, CAS, Disleksi Müdahale Pogramı, Elif Akdağ Göcek eğitmenliğinde Oyun Terapisi, EMDR 1. Düzey, Funda Akkapulu eğitmenliğinde Çizimlerin Projektif Değerlendirmesi, Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri  aldığı eğitimler arasındadır.

Psikodrama Enstitüsü bünyesinde Psikodrama Temel Aşama eğitimine  devam etmektedir.
Oyun terapisi, çocuklarda bilişsel davranışsal terapi, kısa süreli çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımı, bilişsel müdahale programı, EMDR danışmanlıkta kullandığı yaklaşımlardır.
Yarenlik Yolu yarenlerinde, Psikoterapist Refika Yazgaç liderliğinde Yaşlılarla Yarenlik Yolu Buluşmaları’na eşlik etmiştir. Yarenlik Yolu Buluşmaları’nda ‘’Nefes egzersizleri, zihin-bellek egzersizleri, kahkaha terapisi, kendine yardım gibi bir çok farklı çalışmalara katılmıştır. Aynı zamanda Yarenlik Yolu yaşlılarına süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti vermektedir.
Çalışmalarına Altis Danışmanlık Merkezi’nde , 4 – 18 yaş çocuklar ile bilişsel gelişim alanlarında ve sosyal-duygusal- davranışsal problem alanlarında devam etmektedir.

Psikoterapist Klinik Psikolog Burcu OLGUN

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirdiği zamandan itibaren çocuk & ergenlerle bilişsel ve duygusal alanlarda ve yetişkinlerle çalışmakta, ailelere danışmanlık vermektedir.
İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünü “Peri Masallarının Psikanalitik Olarak İncelenmesi” adlı bitirme projesi ile tamamlamıştır.

Psikoterapi sürecinde psikanalitik ve psikodinamik yönelimli olarak çalışmakta, bireysel süpervizyon almakta ve kendi psikoterapi sürecine devam etmektedir.

Alınan Eğitimler:
İstanbul Psikanaliz Derneği, Psikanalizle Tanışma Seminerleri. İstanbul Psikanaliz Derneği Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri-3
İstanbul Film Akademisi, Sinema ve Psikanaliz
Beden Konuştuğunda, İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri
Yaşadığımız Yer:Beden, Bursa Psikanaliz Günleri, İst.Psikanaliz Derneği
Othello ve Kırık Ayna- Psikanalist Rene Roussillion
Yeniden Psikanaliz Tartışmaları-Düşler ve Düşlemler
Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri, YKY
İstanbul Psikanaliz Derneği, Alper Şahin& Ayşegül Salgın, Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri Grup Çalışmaları
Çocuk ve Ergenin Ruhsal Özelliklerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, Neslihan Zabcı
İnsan Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi, Funda Akkapulu
Kişilik, Kişilik Bozuklukları & Dinamik Psikoterapi, Prof. Dr. Doğan Şahin
Özgür Üniversite, Psiko-Sosyal seminerleri, Prof.Dr.Doğan Şahin
Deneyimsel Oyun Terapisi, Uzm. Psikolog Nilüfer Devecigil
PASS Bilişsel Müdahale Programı, Yrd. Doç. Dr.Tamer Ergin
YÖRET Psikodrama Eğitim Sertifikası
Fransız Lape Hastanesi, Sanat Terapisine Giriş Eğitimleri (Dans Terapisi ve Müzik Terapisi)
Maya Vakfı, Project Lift Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programı (Mental Health and Psychosocial Support – MHPSS) (Skills for Psychological Recovery – SPR), Yaratıcı Sanat Terapisi liderlere yönelik workshop
”Drama,Kukla, Müzik,Resim,Oyun Hamuru Gibi Dışavurumcu Teknilerin Çocuklarda Uygulanması” ve ”Obje Tiyatosu” (Yöret Vakfı / YOYO Proje Lider Eğitimi)
Çekül Vakfı, Kültür Elçileri Projesi, Eğitimci Eğitimi
Küçük Adımlar 0-6 Yaş Erken Eğitim Programı( Büyük Kas Becerileri, Küçük Kas Becerileri, İletişim Becerileri, Alıcı Dil Becerileri, Kişisel ve Toplumsal Beceriler)

Ömer Cimem 

Konsültan Uzman Psikolojik Danışman

Öğretim Görevlisi

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(PDR) bölümünden mezun olmuştur ve öğrencilik yıllarından beri farklı gelişen çocuklarla çalışmaktadır.

2017 yılında İstanbul Üniversitesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Doktora Eğitimi’ne devam etmektedir.

Aktif olarak son 11 yıl içerisinde yoğun olarak özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, davranış ve duygusal problemler, okumaya ilişkin problemler, okul olgunluğu, disleksi, diskalkuli, disgrafi bozukluğu olan 4-13 yaş grubununda çocuklarla çalışmıştır.

LGS ve YKS süreçlerinde olan çocuklarla motivasyonel görüşmeler, ders çalışma alışkanlığı kazanma, planlama ve dikkat çalışmaları, öğrenmeye ilişkin beceriler,öğrenmeyi öğrenme, temel bilişsel becerilerin gelişimi süreçlerinde öğrencilere destek olmaktadır.

Cognitive Assessment System (CAS), Frostig Görsel Algı Testi, gibi testlerle bireylerin becerilerini tespit ederek uygun psikopedagojik müdahalelerle potansiyellerini gerçekleştirmelerinde çocuklara ve ailelere destek olmaktadır. Öğrencilere CAS uyguladıktan ve öğrenmeye ilişkin becerilerini belirledikten sonra PASS Müdahale programı uygulamaktadır.

Ailelerle anne baba tutumu üzerine ebeveyn danışmanlığı yapmaktadır.Eğitimcilere farklı gelişen çocuklar, akıl ve zeka oyunları eğitimleri ve okuma becerisi eğitimleri vermektedir.

Üsküdar Milli eğitim Müdürlüğü’nün Kendini Geliştir Geleceğini Değiştir Projesi kapsamında 2016/2017 ve 2017/2018 Eğitim Öğretim yıllarında 200’den fazla öğretmene Akıl ve Zeka Oyunları ve ilkokula devam eden çocuklara nitelikli okuma becerisini kazandırma eğitimleri, atölyeleri gerçekleştirmiş ve bu eğitimlere devam etmektedir.

Disleksi ve Öğrenme Güçlüğü Derneği İstanbul Eğitim Koordinatörü ve Temsilcisidir.

29 Mayıs Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Masal Masal İçinde ve Momo Türkiye eğitim materyallerini üretmiştir.

Program geliştirme, test geliştirme, materyal geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

KURS VE SERTİFİKALAR

CAS, Cognitive Assessment System

PASS Müdahale Programı, Türk PDR Derneği

Frostig /Frostig 2

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

K-bit

Özel Eğitim Eğitici Eğitmenliği, Edge Kalkınma Ajansı Projesi (60 saat)

Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Gelişim Eğitici Eğitmenliği, Doç. Dr. Ayten DÜZKANTAR

Öğrenme Güçlüğü Eğitici Eğitmenliği, Disleksili Çocuklar Derneği (Prof. Dr. Rüya ÖZMEN)

Disleksi Eğitici Eğitimi, Bellek Stratejileri (Prof. Dr. Rüya ÖZMEN)

Nörobilim, Altis İletişim ve Danışmanlık, Uzm. Dr. Nörolog Bülent MADİ

Çalışma Belleği Testi, Prof. Dr. Cevriye ERGÜL

OYAB, Okuma Yazma Değerlendirme Bataryası, Prof. Dr. Cevriye ERGÜL

KONGRE VE ÇALIŞTAYLAR

2018, MEB; Özel Eğitim Çalıştayı 

2019, MEB; Okul Mimarisi Çalıştayı

2019, MEB; Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı

2019, IV Ulusal Özel Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi

2020, Özel Öğrenme Güçlüğü E-Sempozyumu, Sempozyum Koordinatörü, MEB, Dislev

2021, I. Ulusal Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu, TED Universitesi, 

YAYINLAR

Okula Başlama Yaşına Göre İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerine Dair Bir Araştırma / Yüksek Lisans Tezi 

OyuncakveKitap/ İpek Böceği Eğitim Seti

Oyuncakvekitap/Masal Masal İçinde Oyunu

OyuncakveKitap/Momo Türkiye Oyunu

ÜYE OLUNAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, İstanbul İl Temsilcisi

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Eğitim Koordinatörü

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Eğitim ve Araştırma Komisyonu Üyesi

Disleksi İl Genel Meclisi Üyesi,

Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı,

Enderun İstanbul Vakfı, Genç Enderun Koordinatörü,

Siraç Aile ve Eğitim Derneği, Kurucu Üye

Konsültan Uzman Psikolojik Danışman Sevgi Mandan 

Uzman Psikoterapist

Çift ve Aile terapisti

Ergen ve Yetişkin terapisti

EMDR terapisi

Online terapi

 

Hemşirelik eğitiminden sonra, Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Lisansını, Marmara Üniversitesinde ise yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına 2003 yılında farklı özel ve devlet kurumlarında Psikolojik Danışman olarak başlamıştır. İlerleyen yıllarda yöneticilik te yapmıştır. Yüksek lisansı sonrası Marmara Üniversitesi’nde 5 yıl boyunca yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Kadıköy ilçesi kriz müdahale ekip sorumlusu olarak çalışmış ve halen bir üyesi olarak devam etmektedir.  Üniversite yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında; toplumsal travmalara yönelik gönüllü terapist, danışman, proje koordinatörü  ve danışmanı, eğitmen, süpervizörlük gibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve çalışma hayatına eşzamanlı olarak halen devam etmektedir (PDR derneği, TÇD, YÖRET, EMDR derneği vb). Travma çalışmaları derneği kurucu üyelerindendir.  Uzun yıllardır Altis’te freelance konsültant olarak çalışmaya devam etmektedir.

Psikoterapi sürecinde psikanalitik, psikodinamik ve sistemik yönelimli olarak eklektik çalışmakta, aynı zamanda EMDR tekniğini de kulanmaktadır. Kendi analiz sürecine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında bireysel ve toplumsal travmalar, kriz müdahale,  kadına yönelik şiddet, evlilik süreçleri, evlilik öncesi danışmanlığı, çift ve ilişki sorunları, aile yaşam döngüsündeki kriz dönemleri, küçük ve ergen çocuklu aileler, eşler arası sadakatsizliğin yanı sıra kaygı, depresyon, panik bozukluk vb. alanlar yer almaktadır.

Sevgi Mandan’ın farklı dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Kriz Danışmanlığı adlı kitabın İntihar ve müdahale yöntemleri bölüm yazarlarındandır.

Üyesi olduğu mesleki kuruluşlar EMDR, PDR, TÇD, TA derneği

 

Aldığı eğitimler

Psikanalitik Çift Terapisi Eğitimi  -PhD.Gülenbaht Şentürk, (Süpervizyon aşamasına geçmiştir).

İstanbul Psikanaliz Derneği, Psikanalize Giriş Seminerleri.

Psikanalistlerle Çocuk ve Ergen Söyleşileri, YKY

Kanada/Vancouver The Satir Instıtute Satir-  Transformational Systemic Therapy Level 2  MA;LCPC. Lİnda Lucas and MA.RSW. Anne Morrisson

V.Satir Çift Ve Aile Terapisi/Aile Danışmanlığı- MA,MS, LMFT  Sibel Erenel (3 yıl eğitim ve 500 saat süpervizyon)

Kanada Satır İnstitute Of The Pacific- “Working Trauma With Satir System”      Kathlyne Maki-Banmen

ABD International Trauma Studies Program (Uluslararası Travma  Çalışmaları programı)- Istanbul Bilgi University  ortaklığı ile.  Amerika Uluslararası Travma Derneği (USA İTSP)

EMDR 1 ve 2. Seviye uygulayıcısı- Davranış Bilimleri Enstitüsü

Psikodinamik Terapi / Kişilik Bozuklukları -Prof. Dr. Doğan Şahin

Travma ve Çocuk (Istanbul bölgesi travma ile çalışma eğitimci eğitimi)- Professor Doctor Oğuz POLAT

“Training of Teachers with Foreign Students” Educator Training MEB/UNİCEF

İleri Düzey Travma Müdahaleleri Eğitimi- Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)

Travma ve Müdahale yöntemleri- MEB/Kadıköy RAM

MMPI Test Training- MEB /Çocuk Testleri Eğitim-MEB

BECK Yönelimli Kognitif Terapi- PhD. Emel Stroup

EMDR  Temel Eğitime Giriş- Professor Doctor Burhanettin Kaya

Üstün yetenekli çocuklar eğitimci Eğitmeni –Üstün Yetenekliler Enstitüsü

Transactional Analysis 101 ve 202 Eğitimi (halen devam etmekte)-Transakyonel Analiz Derneği

Yaratıcı Drama Eğitimi- MEB

Aile destek programı uygulayıcısı- AÇEV

PASS Bilişsel Müdahale Programı- Prof.Tamer Ergin/İstanbul Üniversity

 

Psikolog İldeniz OYMAK
Kent Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünü bitirmiştir. 2019 Kasım ayında Yöret Vakfı’nda gönüllü olarak başlayan sosyal sorumluluk yolculuğunda çocuklarla şiddet atölyeleri eğitimleri, çocuk hakları eğitimleri ve bu yönde dernek çalışmalarına katkı sağlamıştır.
Uzm. Psk. Refika Yazgaç ile Yöret Kuşaklar Köprüsü Projesinin 14. Yılında tanışmıştır;kendisinden ve Dr. Bülent Madi’den geriatri, minimental testler, demans, yaşlılık psikolojisi ,yaşlılıkta nörolojik ve fizyolojik değişimler gibi proje kapsamında eğitimler almıştır. Pandemi sebebiyle o yıl gerçekleştirilemeyen projeyi Uzm. Psk. Refika Yazgaç önderliğinde Yarenlik Yolu adı altında, online sisteme dökerek 2020 Mart ayından itibaren bilgelik çağı büyükleriyle yarenlik etmeye, çeşitli zoom çalışmaları (nefes egzersizleri, müzik, spor aktiviteleri, sohbetler,eğitimler vs.) ve etkinlikleri yapmaya başlanmıştır ve bu çalışmalara katkıda bulunmanın gönüllülük esasına dayalı gururunu ve mutluluğunu paylaşmaktadır.
Daha sonra Yöret Vakfı Onursal Başkanı Nuket Atalay ile sözlü tarih çalışmaları yapmıştır.
Yöret Vakfı 2021 Kuşaklararası Yarenlik’te proje asistanı olarak aktif görevini alırken, Altis Danışmanlık’ta 10 ay Dr. Bülent Madi yanında staj yapmıştır. Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi öğrencisi olup ,otizim, uyaran eksikliği, öğrenme güçlükleri, demans, alzheimer eğitim düzenlemelerine destek ve vakalara tanık olarak bu alanlardaki çalışmalara destek olmaktadır.
Türk Psikologlar Derneği Wisc-IV eğitimi süpervizyon sürecindedir. Psikodrama Enstitüsü hazırlık grubunda yer almaktadır.
Dr. Bülent Madi’nin asistanlığını yapmakta ve Dr. Bülent Madi muayenesinde nörobilim alanında kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Büşra Karademir

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.
Aktif olarak Çocuk gelişim alanında Lisans eğitimine devam etmektedir.
Lisans eğitimi süresince Halkla ilişkiler alanında çeşitli konferans ve seminerlere katılım sağlamıştır.
Profesyonel çalışma hayatına dershane sektöründe başlamış olup, şuanda çalışmalarına Altis Danışmanlık’ta devam etmektedir.