Aşırı Hareketli Çocuklar

Yazar: Bülent Madi

’’Aşırı Hareketli Çocuklara Dair’’     Aşırı hareketli çocuklar, televizyon seyrederken uzun süre sessiz duramazlar, sürekli hareket ederler, çevresindekilerin dikkatini çekmeye çalışırlar.   Yemek yerken zıplama hareketleri yapmayı, oyalanma, aşırı konuşma ve yemek yemek için ödül istemeyi yeğleyebilirler. …

Yaratıcı Düşünce & Yaratıcılığın Beyin İle İlişkisi

Yazar: Bülent Madi

Yaratıcılık Nasıl Tanımlanır? -Yaratıcılık, yaşamda var olan unsurları herkesten farklı şekilde bir araya getirmek veya gerçekte var olmayan şeyleri hayal edebilme, özgün fikirler ortaya koyabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. -Yaratıcılık, yaşama yepyeni bir duyu ile bakabilme,…

Yaratıcılığın Temel Boyutları

Yazar: Bülent Madi

Fisher (1995)’e göre yaratıcılığın 4 boyutu vardır; Yaratıcılık Geliştirilebilir Mi? Her an gerekli olan yaratıcılığa karşı bazılarımız daha yeteneklidir. Ancak şunu da unutmamak gerekir, yaratıcılık geliştirilebilir veya bastırılabilir.

Zeka ve Yaratıcılık Paralel Midir?

Yazar: Bülent Madi

Araştırmalarda zeka ile yaratıcılık arasında doğrusal bir ilişki bulunmamıştır. Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi-Katılım ve çevre -Cinsiyet-Zeka-Sosyoekonomik Düzey-Doğum sırası Yaratıcılığın Gelişmesi-Farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olmak, farklı açıdan bakabilmek önemlidir. -Örneğin Yale Üniversitesindeki Tıp Fakültesi öğrencileri bir…

Çocuklarda Şiddetin Beyine Etkisi

Yazar: İldeniz Oymak

Dr. Bülent MADİ Anne karnındayken bebeğin farkındalığı henüz oluşmamıştır. Üç ay civarında beyin gelişmeye başlar. Annenin karnındaki sıvının titreşimleri ve kandan gelen kimyasallar çocuğun gelişimini etkiler. Eğer huzurlu bir ev ortamı ve diğer çevrede huzur…

Sanatçıların Beyin Yapısı

Yazar: altis

SANATÇILARIN BEYİN YAPISI Dışarıdan aldığımız ses, koku, tat ,dokunma, ışık bilgisini beyinde farklı merkez veya alanlara dağıtıyoruz. Bu bilgilerin kullanılması gerektiğinde de aynı ya da farklı imgeleri oralardan alıp hareket, bilişsel, duygusal ve sosyal davranış…