Türkçe anlamı Bilişsel Değerlendirme Sistemi olan CAS testi 5-17 yaş arası bireylerin planlama, eş zamanlılık, dikkat ve ardıllık becerilerini değerlendiren bir testtir.

Başta öğrenme güçlüğü ve dikkat problemleri olmak üzere bir çok akademik sorunun farklı disiplinler ile değerlendirilmesine destek olur. Akademik başarısızlık ile ilişkili bilişsel güçlüklerin fark edilmesin, sağlar.

Planlama: Strateji oluşması, planların uygulanması, sonuçların tahmini, dürtü kontrolü, faaliyet organizasyonu, yeni durumlara uygun planlı tepki, kendini kontrol, kendini değerlendirme, kendini gözleme, strateji kullanımı şeklinde özetlenebilir.

Eş Zamanlılık: Farklı kelimelerden yeni fikre ulaşma, bütünden parçaya parçadan bütüne ulaşma, ilişki kurma becerisi, muhakeme becerisi, akıl yürütme becerileri, birden fazla uyaranı aynı anda yorumlayabilme becerisi, uzamsal bilgi ve işlem yapma becerisi, yönerge alma ve yönergeleri yorumlama becerisi, görsel hafıza becerisi şeklinde özetlenebilir.

Dikkat: Konsantrasyon, bilgiye odaklanma, ilgiyi sürdürebilme, ilginin dağılmasına engel olma, seçici dikkat, belirli bir zaman diliminde birçok uyarıcı içerisinden hedef olana odaklanabilme, birbiriyle bağlantısı olmayan ancak rekabet halindeki uyaranlara tepki vermeyi engelleyebilme, yanıt kararlılığı oluşturabilme becerisi şeklinde özetlenebilir.

Ardıllık: Kısa süreli işitsel bellek, birbirinden bağımsız kelime ve cümlelerin doğru telaffuzu ve hafızada tutma becerisi, ardışık uyaranları anlama, ses dizilimi ile ilgili çalışma, konuşma ve kelime organizasyonu şeklinde özetlenebilir.