Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Gelişimsel sorunlarını tespit eder. Çocuğun yaş düzeyine göre beklenen becerilerini değerlendirir. 116 maddeden ve 4 alt alandan oluşur.  İnce motor beceriler (tutma, kavrama, sıkma, el-göz koordinasyonu vb.), kaba motor beceriler (yürüme, atlama, zıplama, koşma vb.), dil becerileri (konuşma ile ilgili beceriler) ve kişisel sosyal gelişim becerileri (kendi kendine yetebilme, kendi işini kendi halledebilme, gülme) gibi alanları ölçer.

Bu test, gelişim tarama testidir ve zeka testi olarak uygulanmamaktadır. Çocuğun kendi yaş grubu içerinde hangi yüzdelik dilimde olduğunu göstermektedir. Ancak tek başına bu test ile tanı konulamamaktadır.

Test öncesinde çocuğun karnının tok olması, uykusunu almış olması, hasta ve yorgun olmaması önemlidir. Kullandığı bir ilaç var ise önceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Test öncesinde ebeveynlerden bilgiler alınmaktadır. Test uygulaması anne ile birlikte yapılmaktadır. Uygulama sırasında maddelerden bazıları anneye, bazıları çocuğa yöneltilmektedir.