Okul olgunluk testidir. Çocuğun okula hazır olup olmadığını değerlendirmek için objektif ölçme aracıdır. Çocuğun verilen yönergeyi anlama ve uygulama performansını ölçer. Bu test 5,6-6 yaş arası çocuklara uygulanır. Toplam 6 alt testten ve 100 maddeden oluşur.
Kelime anlama ve cümleler alt testleri dilin anlaşılması, işitsel algıyı ve kavrama becerisini ölçer. Genel bilgi alt testi kelime bilgisini ölçmektedir. Eşleştirme alt testi görsel algı testidir. Sayılar testi sayı bilgisi ve aritmetik işlem becerisini ölçer. Bu alt test basit sayısal problemlerin çözülmesini içerir. Kopya etme yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan görsel algıyı ölçmektedir.