Rorschach Testi Herman Rorschach tarafından 1920 yılında basılan Psychodiagnostik kitabı ile kullanılmaya başlanmıştır.

Projektif testlerden en sık kullanılanları Rorschach ve Tat testleridir. Rosrchach Testi yapısı gereği somut şekiller içerirken, aynı zamanda muğlak yapısıyla kişinin gerçeklik ilkesine uygun olarak yanıt vermesini ve kartlar yoluyla kendi iç dünyasını yansıtmasını sağlar. 

Kişiliğin ruhsal işleyişini belirlemek amacıyla kullanılır. Rorschach Testi 10 adet mürekkep lekesini içeren karttan oluşmaktadır. Her kart çeşitli şekiller, renkler ve gölgeler içermektedir. Test ortalama 30 dakika- 90 dakika sürmektedir.

Test esnasındaki duyumsal özellikler, danışanın teste olan yaklaşımını ve içsel süreçlerinde yaşadığı duyguları rahatlıkla ortaya çıkarmasını sağlar. Kullanılan kartlar aracılığıyla danışanın kendi beden imgesi, kendilik tasarımı, nesne ilişkileri ve kişiler arası ilişkilerine dair bilgi elde edilir. Testin yorumlama sürecinde kişilerin verdiği yanıtların gerçeklik düzleminde olup olmadığı yorumlanır. İstatistiki olarak hesaplanarak oluşturulmuş kodlama kitabı ile yanıtların nesnel yanını ve kişilerin bilinçdışı süreçleri değerlendirilir. 

Tat

Tat testi yetişkinlere ve ergen grubuna uygulanmaktadır.  Danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması istenir. Ortalama 30 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Rorschach testi ile tamamlayıcı yapısı olan projektif çalışma olan Tat testi tek başına da kullanılabilir. Test sırasında danışanının serbest çağrışım ile bilinç dışı düzlemden getirdikleri yorumlanır. Tat testi kişilerin nesne ilişkisine ( anne babası ile ilişkileri ) gönderme yaparak kişi hakkında kapsamlı ve zengin bilgiler sunmaktadır. 

Kaynakça

İkiz Tefika (2010), Psikanalatik Yönelimli Klinik Görüşmeler, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.