Boşanma Süreci Hakkında

Yazar: altis

Toplumun gelişimine paralel olarak, karmaşıklığın ve değişim hızının artmasıyla boşanma oranlarının da ülkemizde gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Kalkınmış bölgelerde bu oran daha yüksektir.Aile ve evlilik kurumunun bozulmasıyla önemli derecede sosyal ve psikolojik durumların ortaya çıkmasına yol açan bu sosyal problemin, sebeplerini incelemek önemlidir. En önemli sebepler arasında şiddetli geçimsizlik yer almaktadır. Eğitim düşüklüğü, kadının özgür…