10 temek test ve 5 alt testten oluşan bilişsel değerlendirme testi olan Wisc 4 çocuğun güçlü ve desteklenecek yönlerini ölçümler. Objektif ölçüm aracı olan testin standardizasyonu yapılmıştır. Çocuğun performansı yaş grubu içerisindeki normlarla karşılaştırılır.
Test Sözel Kavrama, Çalışma Belleği, Algısal Akıl Yürütme ve İşlem Hızı alanlarını ölçer.
Sözel Kavrama alanı akıl yürütme, kavrama, kavram oluşturma, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneğini ölçer. Bu alandaki çalışmalar işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilginin yanı sıra öğrenilmiş bilgi ve yetenekleri yansıtan kristalize akıl yürütmeyi temsil eder. Okulda öğrenilen akademik bilgi ve genel kültür düzeyi hakkında bilgi veriri.

Algısal Akıl Yürütme: Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal organizasyonu ölçer.
Her görev, görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz materyali kullanarak akıl yürütme, görsel motor koordinasyonu ölçer. Görsel- uzaysal ve akıcı akıl yürütmeyi temsil eder. Kültürel deneyim ve okul bilgisini sözel kavramadan daha az yansıtır.

Çalışma Belleği: Kısa süreli işitsel bellek, dikkat, konsantrasyon, çalışma belleğini ölçer.
Her görev, seçme ve izleme dikkati, zihinsel manipülasyon, yetenekleri gerektirir.

İşlemleme Hızı: Zihinsel işlemleme hızı, harf-motor işlemleme hızını ölçer.
Her iki görev, görsel algı ve organizasyon, görsel tarama, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerin verimli üretimini gerektirir.